top of page

3D YAZICILARIN EĞİTİMDEKİ YERİ

 

Eğitim sadece “bilme” için değil, “hissetme” ve “yapma” için de verilir; dolayısıyla sadece bilişsel eğitim ve ölçümler yeterli kabul edilemez.

 

Hayal edip üreten nesiller yetiştirmek için 3d yazıcılar çocuklarımızın fikirlerini sonuca dönüştürmeye, fiziksel, zihinsel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

 

Ülkemizde de MEB müfredatında 7. Ve 8. Sınıflar için yer alan Teknoloji ve Tasarım derslerinde 3D yazıcılar önemli birer donanımdır.

 

Teknoloji ve Tasarım dersinin iki temel amacı vardır. İlki hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen bireyler yetiştirmek; ikincisi ise teknoloji ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen ve değerlendirebilen, teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler yetiştirmektir.

 

Teknoloji ve tasarım süreçlerini üretime dönüştürmek için 3D yazıcılar vazgeçilmez ders materyalleri olmaktadır.

 

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Topluluğu'na göre 5 sene içerisinde, 3D yazıcılar eğitim teknolojileri içinde ağırlıklı yerini alacaktır.

 

3D yazıcıların eğitimdeki katkısı başlıklar halinde şöyledir;

  • Öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmelerinde yardımcı olur.

  • Henüz okul çağında kendi tasarımlarını üretebilir, inovasyon ve üretimle genç yaşta tanışabilirler.

  • Daha yaratıcı ve çözüm odaklı olurlar. 3D modellemelerle günlük hayatta karşılaşacakları sorunlara çözüm üretmeye başlarlar.

  • Kapasiteleri konusunda bilinç kazır ve farkındalık oluştururlar.

  • Görselleştirme becerisi kazanırlar.

  • İnteraktif eğitimlerle motivasyonları artar ve grup çalışmalarına daha fazla katılım gösterirler.

  •  Ayrıca, öğrenciler kendi tasarımlarını ellerine aldığı zaman yaşadığı motivasyon ve öğrenme isteği çok önemlidir.

 

3D yazıcılar ayrıca diğer müfredat derslerinde ve tasarım klubü-tasarım atölyesi gibi faaliyetlerde de çok verimli bir şekilde fayda sağlar.

3 boyutlu yazıcı, ka3d cubix pro, 3d printer, 3d baskı , 3d baskı hizmeti, 3d printer yedek parça, 3d printer teknik servis, filament, ankara, makerbase, anakart, tmc, mks, bluer, creality
3 boyutlu yazıcı, ka3d cubix pro, 3d printer, 3d baskı , 3d baskı hizmeti, 3d printer yedek parça, 3d printer teknik servis, filament, ankara, makerbase, anakart, tmc, mks, bluer, creality
3 boyutlu yazıcı, ka3d cubix pro, 3d printer, 3d baskı , 3d baskı hizmeti, 3d printer yedek parça, 3d printer teknik servis, filament, ankara, makerbase, anakart, tmc, mks, bluer, creality
3 boyutlu yazıcı, ka3d cubix pro, 3d printer, 3d baskı , 3d baskı hizmeti, 3d printer yedek parça, 3d printer teknik servis, filament, ankara, makerbase, anakart, tmc, mks, bluer, creality
3 boyutlu yazıcı, ka3d cubix pro, 3d printer, 3d baskı , 3d baskı hizmeti, 3d printer yedek parça, 3d printer teknik servis, filament, ankara, makerbase, anakart, tmc, mks, bluer, creality
bottom of page